30.06.2021

Приходьте на донацію із друзями — робіть добро разом!

ОФІЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «ПРИВЕДИ ДРУГА»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення (надалі — Положення) визначає умови, правила та порядок проведення маркетингової короткотермінової акції «Приведи друга» (надалі-Акція).
1.2. Ініціатором Акції є ТОВ «БІОФАРМА ПЛАЗМА» (код ЄДРПОУ: 39000694, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Київська, 37-В).
Організатором Акції є центри служби крові/центри заготівлі та переробки плазми (надалі – Організатор або Центр), а саме:
— ТОВ «СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СЛУЖБИ КРОВІ» (код ЕДРПОУ 05481027 -м. Суми, провул. Громадянський, б.2);
— ТОВ «ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СЛУЖБИ КРОВІ «ЧЕРКАСИ-ПЛАЗМА» (код ЕРПОУ 41805628 вул. Гоголя, 242, м. Черкаси);
— ТОВ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЗАГОТІВЛІ ТА ПЕРЕРОБКИ ПЛАЗМИ «ДНІПРО-ПЛАЗМА» (код ЕДРПОУ 41577194, м. Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, 17);
— ТОВ «ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЗАГОТІВЛІ ТА ПЕРЕРОБКИ ПЛАЗМИ «ХАРКІВ-ПЛАЗМА» (м. Харків, вул.Академіка Павлова, 271).

1.3. Акція проводиться з метою залучення нових донорів та збільшення їх потоку у Організаторів, сприяння збільшенню донацій та популяризації донорства в регіонах діяльності Організаторів.
1.4. Акція не є лотереєю або іншою грою, заснованою на ризику. Рішення про участь в Акції є добровільним і приймається кожним Учасником на власний розсуд. Організатор дає можливість взяти участь в Акції кожній особі, яка виконає умови/правила згідно цього Положення. Організатор не отримує від Учасників будь-якої винагороди безпосередньо за участь у Акції.
1.5. Взяти участь в Акції може дієздатний громадянин України віком від 18 років, який зареєстрований в інформаційній програмі Організатора «Іnfodonor», що з будь-яких джерел дізнався про умови проведення даної Акції, та на добровільній основі бажає прийняти участь в Акції протягом терміну її дії шляхом реєстрації в Організатора та виконання умов/правил, встановлених цим Положенням (надалі – Учасник).
1.6. Ці правила є дійсними і обов’язковими для виконання Організатором Акції та всіма Учасниками протягом всього терміну дії Акції.
1.7. Дані правила розроблені відповідно до чинного законодавства України та регулюють порядок проведення Акції та взаємовідносини між Організатором та Учасниками в рамках Акції.
1.8. Учасниками Акції також можуть працівники Організатора без будь-яких обмежень.

2. СТРОКИ ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
2.1. Період дії Акції з 02.10.2021 р. по 31.03.2022 р. (надалі — період/термін проведення Акції). Грошові винагороди, що підлягають виплаті Учасникам Акції згідно п.3.5 цього Положення (надалі — виплати по Акції,)здійснюються Організатором до 15.04.2022 (включно).
ВАЖЛИВО! Виплати по акції Учасникам Акції будуть здійснюватися Організатором не раніше наступного дня після проведеної донації залученого Учасником Акції донора.
2.2. Акція проводиться у центрах служби крові/центри заготівлі та переробки плазми , а саме:
2.2.1. у КИЇВСЬКОМУ ВІДДІЛЕННІ ЗАГОТІВЛІ КРОВІ ТА ЇЇ КОМПОНЕНТІВ ТОВ «СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СЛУЖБИ КРОВІ» (за адресою: м.Київ, вул. Євгена Сверстюка, 2 А).;
2.2.2. у ТОВ «ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СЛУЖБИ КРОВІ «ЧЕРКАСИ-ПЛАЗМА» (за адресою вул. Гоголя, 242, м. Черкаси);
2.2.3. у ТОВ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЗАГОТВІЛІ ТА ПЕРЕРОБКИ ПЛАЗМИ «ДНІПРО-ПЛАЗМА» (за адресою: м. Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, 17);
2.2.4. у ТОВ «ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЗАГОТІВЛІ ТА ПЕРЕРОБКИ ПЛАЗМИ «ХАРКІВ-ПЛАЗМА» (м. Харків, вул.Академіка Павлова, 271).
2.3. Акція проводиться у відповідності з умовами даного Положення.

3. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
3.1. Потенційним Учасникам Акцій можуть надаватись/надсилатись рекламно – маркетингові матеріали, де запропоновано взяти участь в Акції від Організатора/Ініціатора.
3.2. Реєстрація Учасників Акції є безкоштовною та добровільною.
3.3. Реєстрація Учасників Акції відбувається шляхом заповнення та подання форми рекомендацій «Зробіть добру справу разом» (де вказуються номера мобільного телефона Учасника Акції, номери мобільного телефону та імені друга/знайомого — потенційного донора, якого залучає Учасник Акції, інші дані).
Учасник Акції може подати форму рекомендацій «Зробіть добру справу разом» в електронній або паперовій формі.
Учасник акції може подати форму рекомендацій «Зробіть добру справу разом» в електронній формі перейшовши:
— за посиланням на сайті Ініціатора (https://biopharma.ua/) або
— за посиланням або на сторінках Організатора/Ініціатора в соціальних мережах Facebook/Іnstagram) або
по QR-коду, що зазначений в листівці або плакаті (які розміщені на інфостійках Організатора).
Паперову форму рекомендацій «Зробіть добру справу разом» Учасники Акції можуть заповнити безпосереднє в Організатора за місцем проведення Акції і залишити її в касі Організатора.
3.4. Обов’язковою умовою даної Акції є виконання зареєстрованим Учасником наступних умов/завдань:
3.4.1. Запрошення/залучення друга/знайомого, що не проходив успішних донацій у період більш, ніж 12 календарних місяців до проходження донації за рекомендацією Учасника Акції.
3.4.2. Успішне проходження донації другом/знайомим Учасника Акції не пізніше 30 календарних днів з дати подання рекомендації «Зробіть добру справу разом».
3.4.3. Учасник акції повинен проінформувати Організатора про намір друга/знайомого здійснити донацію плазми у формі рекомендацій «Зробіть добру справу разом». Інформацію необхідно надати не пізніше ніж в попередню добу до запланованої донації (наприклад, якщо донація плазми буде здійснена у вівторок, то інформація про намір має надійти не пізніше понеділка).
3.4.4. Зареєстрований Учасник Акції завчасно до проведення донації залученого друга/знайомого (надалі – донор) зобов’язаний:
— проінформувати донора (якого планує залучити до цієї Акції) про всі необхідні вимоги до донора згідно з Додатком № 1 до цього Положення;
— проінформувати донора (якого планує залучити до цієї Акції), що у ході реєстрації у Центрі Організатора він зобов’язаний вказати номер мобільного телефону, що вказаний у формі рекомендації «Зробіть добру справу разом» УВАГА! Якщо донор зазначить інший номер мобільного телефону, то зареєстрованому Учаснику Акції не здійснюється оплата за цього залученого донора згідно з п.3.6 цього Положення.
3.5. Зареєстрований Учасник Акції, що залучив до донорства донорів отримує в касі:
-КИЇВСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ ЗАГОТІВЛІ КРОВІ ТА ЇЇ КОМПОНЕНТІВ ТОВ «СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СЛУЖБИ КРОВІ» (за адресою: м.Київ, вул. Євгена Сверстюка, 2 А).;
-ТОВ «ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР СЛУЖБИ КРОВІ «ЧЕРКАСИ-ПЛАЗМА» (за адресою вул. Гоголя, 242, м. Черкаси);
-ТОВ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЗАГОТВІЛІ ТА ПЕРЕРОБКИ ПЛАЗМИ «ДНІПРО-ПЛАЗМА» (за адресою: м. Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, 17)отримує грошову винагороду в розмірі 372,67 грн. (в тому числі військовий збір та ПДФО), до видачі за кожного залученого донора, окрім випадків, встановлених п.3.6 цього Положення.
3.5.1 Зареєстрований Учасник Акції, що залучив до донорства донорів отримує в касі:
у ТОВ «ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЗАГОТІВЛІ ТА ПЕРЕРОБКИ ПЛАЗМИ «ХАРКІВ-ПЛАЗМА» (м. Харків, вул.Академіка Павлова, 271) отримує грошову винагороду в розмірі 124,22 грн. (в тому числі військовий збір та ПДФО), до видачі за кожного залученого донора, окрім випадків, встановлених п.3.6 цього Положення.
3.6. Грошова винагорода зареєстрованому Учаснику (що залучив донорів плазми) відповідно до п.3.5 цього Положення не здійснюється Організатором Акції, якщо:
— залучений Учасником до Акції донор не був допущенний до донації (відведений) за показниками донора (первинне лабораторне обстеження, медичні, дотримання дієти) до здавання плазми, а також у зв’язку з недотримання необхідного віку для донора, відсутністю необхідних документів для донора (паспорту, ідентифікаційного коду) та інших вимог згідно Наказу МОЗ № 385 від 01.08.2005 р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 16.08.2005 р. № 896/11176;
— залученому Учасником до Акції донору була припинена донація в зв’язку з невідповідністю плазми критеріям якості (хільоз);
— залучений Учасником до Акції донор успішно проходив донації у період менш, ніж 12 календарних місяців до проходження донації за рекомендацією Учасника Акції;
— залучений Учасником до Акції донор пройшов донацію більш ніж через 30 календарних днів з дати подання рекомендації у формі подання рекомендацій;
— залучений Учасником до Акції донор успішно проходив донацію раніше наступного дня з подачі рекомендації у формі рекомендацій «Зробіть добру справу разом» (тобто не враховуються донації другом/знайомим Учасника Акції до, або у день подачі рекомендації);
— залучений Учасником до Акції донор вказав інший номер мобільного телефону, ніж номер, указаний Учасником Акції у формі рекомендації «Зробіть добру справу разом»;
— залученому Учасником до Акції донору з будь-який причин не вдалося здійснити успішне давання плазми. Донація вважається успішною, якщо донор здав 650мл або більше плазми методом апаратного плазмаферезу. В разі якщо донацію не вдалося завершити з технічних причин, за залученим донором зберігається право взяти участь в акції «Приведи друга» під час наступного візиту в центр Організатора. При цьому, в картці активного донора , що був залучений учасником, Організатором здійснюється відмітка про переривання/завершення процедури давання плазми з технічних причин. !!!Звертаємо увагу, що в разі, якщо процедура була перервана/завершена з причин недобросовісної підготовки донора, невідповідності фізичного стану або з інших причин, що не лежать в компетенції Організатора – можливість взяти участь в акції «Приведи друга» в якості залученого донора втрачається;
— не дотримання Учасником інших умов, правил та порядку згідно з цим Положенням.
3.7. Грошова винагорода за приведених/залучених друзів/знайомих отримується зареєстрованим Учасником до 15.04.2022 в касі Центрів.
Для отримання грошової винагороди зареєстрований Учасник:
— пред’являє касиру Організатора паспорт та ідентифікаційний номер платника податку;
— повідомляє номер мобільного телефону Учасника Акції, який зареєстрований у формі рекомендацій «Зробіть добру справу разом».
3.8. Учасники під час Акції зобов’язуються:
3.8.1.Дотримуватись вимог цих Правил та норм чинного законодавства України.
3.8.2. Вказувати повні, коректні та достовірні відомості про себе.
3.8.3. Не завдавати незручностей та не чинити перешкоди для участі в Акції іншим Учасникам.
3.8.4. Не вчиняти дій деструктивного характеру (докучати, ображати, загрожувати або заподіювати шкоду будь-якій особі, яка може бути пов’язана з Акцією).
3.8.5. Не чинити інших дій, що ставлять під сумнів правомріність участі такого Учасника в Акції.

4. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
4.1. Це Положення, а так само і будь-які зміни/доповнення до них набувають чинності з моменту його розміщення/опублікування для інформування майбутніх Учасників: на сайті Ініціатора (www.biopharma.ua) або на сторінках Організатора/Ініціатора у соціальних мережах Facebook/Іnstagram або на інфостійках в приміщеннях Організатора.
4.2. Ініціатор Акції має право вносити рекомендації та пропозиції Організатору щодо правил та порядку проведення акції.
Організатор Акції має право на зміну загального періоду проведення Акції, території проведення Акції, місця проведення Акції, а також усіх інших умов Акції шляхом внесення змін та доповнень до цих Положення.
Зміни та доповнення цього Положення можливі у випадку їх погодження Ініціатором та затвердження Організатором і оприлюднення у тому ж порядку, що визначено для інформування про Положення проведення Акції у відповідності до п.4.1. цього Положення. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх опублікування та поширюються на всіх Учасників Акції, якщо інше не буде спеціально зазначено безпосередньо змінами та доповненнями до цього Положення.
4.3. Персональні дані, отримані від Учасників Акції Організатором у ході виплати винагородження, у тому числі прізвище, ім’я, по батькові, адреса проживання/реєстрації, ідентифікаційний номер платника податку, номер телефону, тощо, вносяться до загальної інформаційної бази даних учасників Акції, відповідно до чинного законодавства України.
Згідно із вищезазначеним, кожен Учасник Акції, що пройшов реєстрацію в Організатора та надав останньому свої персональні дані для участі в Акції вважається таким, що дав свою беззаперечну згоду: на дотримання всіх умов, правил та порядку даної Акції; на обробку (в т.ч. на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання та поширення, знеособлення, знищення) будь-яких своїх персональних даних у т.ч. з використанням інформаційних (автоматизованих) систем в цілях, передбачених Акцією, і погоджується із подальшим інформуванням його щодо проведення інших заходів Організатора, а також з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, методами, що не суперечать чинному законодавству України, зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною метою, у тому числі право публікації його імені і фотографії у засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, глобальній мережі Інтернет, інтерв’ю зі ЗМІ, без обмеження по території, терміну та способу такого використання, і таке використання не компенсується (не оплачується). Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.
4.4. Організатор не несе відповідальності за невиконання (несвоєчасне) виконання Учасниками обов’язків, пов’язаних з участю в Акції.
4.5. Організатор Акції не несе відповідальність за настання таких форс-мажорних обставин, як стихійні лиха, пожежі, паводки, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві, яке діє на території проведення Акції, інші непідвласні контролю Організатора Акції обставин.
4.6. Організатор залишає за собою право в будь-який момент вводити додаткові обмеження, що перешкоджають шахрайству в Акції. У разі виявлення будь-якої спроби несумлінної поведінки Учасника Акції він може бути усунений від участі в Акції. Організатор самостійного здійснює оцінку сумлінності участі в Акції на підставі наявних у нього можливостей із урахуванням чинного законодавства України та цього Положення.
4.7. Всі відносини, що стосуються проведення даної Акції, регулюються чинним законодавством України. При цьому в ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил і при не врегульованих Правилами спірних питаннях остаточне рішення приймається Організатором Акції.
4.8. Всі спори, пов’язані з проведенням даної Акції, вирішуються шляхом переговорів між Учасником та Організатором за місцем проведення Акції.
4.9. Додатками до цього Положення є:
4.9.1. Додаток № 1 «ВИМОГИ ДО ДОНОРА (що повідомляються Учасником донорам, яких він залучає до участі в Акції), який є невід’ємною частиною цього Положення.

Додаток № 1
до Положення про проведення акції «Приведи друга»

ВИМОГИ ДО ДОНОРА
(що повідомляються Учасником донорам, яких він залучає до участі в Акції)

РОЗДІЛ I. ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ ДО ДОНАЦІЇ

1.1. Готуючись до здачі крові, донору необхідно дотримуватись таких правил:

Протягом трьох днів до донації не можна вживати аналгетиків та аспірин, двох днів – алкогольні напої, за добу – жирну, смажену, копчену їжу, молочні продукти, яйця, горіхи, насіння.
Необхідно вживати велику кількість рідини (крім кави та газованих напоїв), за годину до процедури утриматися від куріння.

1.2. РЕКОМЕНДОВАНЕ МЕНЮ для донорів перед процедурою донації:

1.2.1. ЗА ДОБУ ДО ДОНАЦІЇ:
Обід
1. Каша без масла і підливи або відварена картопля.
2. Відварене куряче філе або відварена риба нежирних сортів.
3. Салат із овочів без олії, майонезу і сметани.
4. Чай із цукром або узвар, компот.

Вечеря
1. Відварена картопля або каша без масла.
2. Відварене м’ясо (курятина, яловичина, кролятина) або відварена печінка
(куряча, яловича, кроляча).
3. Салат із овочів без олії, майонезу, сметани.
4. Компот, узвар, або чай із цукром.

1.2.2. ПЕРЕД ДОНАЦІЄЮ (в день донації):
Сніданок
1. Каша, зварена на воді, з фруктами, цукром і без масла.
2. Чай з цукром.
3. Хліб (білий, чорний) або галетне печиво.

РОЗДІЛ II. ВИМОГИ ДО ДОНОРА ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ДОНАЦІЇ В ОРГАНІЗАТОРА:
1. Громадянин України.
2. Вік донора від 18 років.
3. Вага донора не менше 50 кг.
4. Наявність при собі оригіналів: паспорту, ідентифікаційного коду платника податку, документу (що підтверджує місце реєстрації донора).

Поделиться в соцсетях

К новостям