30.06.2021

Приходите на донацию с друзьями — делайте добро вместе!

ОФІЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «ПРИВЕДИ ДРУГА»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ (мовою оригіналу)
1.1. Це Положення (надалі — Положення) визначає умови, правила та порядок проведення маркетингової короткотермінової акції «Приведи друга» (надалі-Акція).
1.2. Організатором Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «БІОФАРМА ПЛАЗМА» (надалі – Організатор або Центр).
1.3. Акція проводиться з метою залучення нових донорів та збільшення їх потоку у Організатора, сприяння збільшенню донацій та популяризації донорства в регіонах діяльності Організатора.
1.4. Акція не є лотереєю або іншою грою, заснованою на ризику. Рішення про участь в Акції є добровільним і приймається кожним Учасником на власний розсуд. Організатор дає можливість взяти участь в Акції кожній особі, яка виконає умови/правила згідно цього Положення. Організатор не отримує від Учасників будь-якої винагороди безпосередньо за участь у Акції.
1.5. Взяти участь в Акції може дієздатний громадянин України віком від 18 років, який зареєстрований в інформаційній програмі Організатора «Іnfodonor», що з будь-яких джерел дізнався про умови проведення даної Акції, та на добровільній основі бажає прийняти участь в Акції протягом терміну її дії шляхом реєстрації в Організатора та виконання умов/правил, встановлених цим Положенням (надалі – Учасник).
1.6. Ці правила є дійсними і обов’язковими для виконання Організатором Акції та всіма Учасниками протягом всього терміну дії Акції.
1.7. Дані правила розроблені відповідно до чинного законодавства України та регулюють порядок проведення Акції та взаємовідносини між Організатором та Учасниками в рамках Акції.
1.8. Учасниками Акції також можуть працівники Організатора без будь-яких обмежень.

2. СТРОКИ ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
2.1. Період дії Акції з 01.07.2021р. по 30.09.2021 р. (надалі — період/термін проведення Акції); виплати по Акції тривають до 13.10.2021 (включно).
2.2. Акція проводиться у плазмацентрах, а саме:
2.2.1. ТОВ «Сумський обласний центр служби крові» Київське відділення;
2.2.2. ТОВ «Черкаський обласний центр служби крові «Черкаси-Плазма»;
2.2.3. ТОВ «Дніпропетровський обласний центр служби крові «Дніпро-Плазма».
2.3. Акція проводиться у відповідності з умовами даного Положення.

3. РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
3.1. Потенційним Учасникам Акцій можуть надаватись/надсилатись рекламно – маркетингові матеріали, де запропоновано взяти участь в Акції від Організатора.
3.2. Реєстрація Учасників Акції є безкоштовною та добровільною.
3.3. Реєстрація Учасників Акції відбувається шляхом вказівки номера мобільного телефона Учасника Акції та номеру мобільного телефону та імені друга/знайомого — потенційного донора, якого залучає Учасник Акції, у формі подання рекомендацій, розміщеної за посиланням, що надається у рекламних матеріалах, у смс та розміщено на сайті компанії.
3.4. Обов’язковою умовою даної Акції є виконання зареєстрованим Учасником наступних умов/завдань:
3.4.1. Запрошення/залучення друга/знайомого, що не проходив успішних донацій у період більш, ніж 12 календарних місяців до проходження донації за рекомендацією Учасника Акції.
3.4.2. Успішне проходження донації другом/знайомим Учасника Акції не пізніше 30 календарних днів з дати подання рекомендації у формі подання рекомендацій.
3.4.3. Учасник акції повинен проінформувати Організатора про намір друга/знайомого здійснити донацію плазми у формі подачі рекомендацій. Інформацію необхідно надати не пізніше ніж в попередню добу до запланованої донації (наприклад, якщо донація плазми буде здійснена у вівторок, то інформація про намір має надійти не пізніше понеділка).
3.4.4. Зареєстрований Учасник Акції завчасно до проведення донації залученого друга/знайомого (надалі – донор) зобов’язаний:
— проінформувати донора (якого планує залучити до цієї Акції) про всі необхідні вимоги до донора згідно з Додатком № 1 до цього Положення;
— проінформувати донора (якого планує залучити до цієї Акції), що у ході реєстрації у плазмацентрі він зобов’язаний вказати номер мобільного телефону, що вказаний у формі подачі рекомендації. УВАГА! Якщо донор зазначить інший номер мобільного телефону, то зареєстрованому Учаснику Акції не здійснюється оплата за цього залученого донора згідно з п.3.6 цього Положення.
3.5. Зареєстрований Учасник Акції, що залучив до донорства донорів отримує в касі Організатора (донорського центру) грошову винагороду у розмірі 124,23 грн. (в тому числі військовий збір та ПДФО), до видачі за кожного залученого донора, окрім випадків, встановлених п.3.6 цього Положення
3.6. Грошова винагорода зареєстрованому Учаснику (що залучив донорів плазми) відповідно до п.3.5 цього Положення не здійснюється Організатором Акції, якщо:
— залучений Учасником до Акції донор не був допущенний до донації (відведений) за показниками донора (первинне лабораторне обстеження, медичні, дотримання дієти) до здавання плазми, а також у зв’язку з недотримання необхідного віку для донора, відсутністю необхідних документів для донора (паспорту, ідентифікаційного коду) та інших вимог згідно Наказу МОЗ № 385 від 01.08.2005 р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 16.08.2005 р. № 896/11176;
— залученому Учасником до Акції донору була припинена донація в зв’язку з невідповідністю плазми критеріям якості (хільоз);
— залучений Учасником до Акції донор успішно проходив донації у період менш, ніж 12 календарних місяців до проходження донації за рекомендацією Учасника Акції;
— залучений Учасником до Акції донор пройшов донацію більш ніж через 30 календарних днів з дати подання рекомендації у формі подання рекомендацій;
— залучений Учасником до Акції донор успішно проходив донацію раніше наступного дня з подачі рекомендації у формі подачі рекомендацій (тобто не враховуються донації другом/знайомим Учасника Акції до, або у день подачі рекомендації);
— залучений Учасником до Акції донор вказав інший номер мобільного телефону, ніж номер, указаний Учасником Акції у формі подачі рекомендації.
— не дотримання Учасником інших умов, правил та порядку згідно з цим Положенням.
3.7. Грошова винагорода за приведених/залучених друзів/знайомих отримується зареєстрованим Учасником до 13.10.2021 в касі плазмацентрів.
Для отримання грошової винагороди зареєстрований Учасник:
— пред’являє касиру Організатора паспорт та ідентифікаційний номер платника податку;
— повідомляє номер мобільного телефону Учасника Акції, який зареєстрований у формі подачі рекомендацій.
3.8. Учасники під час Акції зобов’язуються:
3.8.1.Дотримуватись вимог цих Правил та норм чинного законодавства України.
3.8.2. Вказувати повні, коректні та достовірні відомості про себе.
3.8.3. Не завдавати незручностей та не чинити перешкоди для участі в Акції іншим Учасникам.
3.8.4. Не вчиняти дій деструктивного характеру (докучати, ображати, загрожувати або заподіювати шкоду будь-якій особі, яка може бути пов’язана з Акцією).
3.8.5. Не чинити інших дій, що ставлять під сумнів правомріність участі такого Учасника в Акції.

4. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
4.1. Це Положення, а так само і будь-які зміни/доповнення до них набувають чинності з моменту його розміщення/опублікування для інформування майбутніх Учасників на сторінках Організатора у соціальних мережах Facebook/Іnstagram або на інфостійках в приміщеннях Організатора.
4.2. Організатор Акції має право на зміну загального періоду проведення Акції, території проведення Акції, місця проведення Акції, а також усіх інших умов Акції шляхом внесення змін та доповнень до цих Положення.
Зміни та доповнення цього Положення можливі у випадку їх затвердження Організатором та оприлюднення у тому ж порядку, що визначено для інформування про Положення проведення Акції у відповідності до п.4.1. цього Положення. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх опублікування та поширюються на всіх Учасників Акції, якщо інше не буде спеціально зазначено безпосередньо змінами та доповненнями до цього Положення.
4.3. Персональні дані, отримані від Учасників Акції Організатором у ході виплати винагородження, у тому числі прізвище, ім’я, по батькові, адреса проживання/реєстрації, ідентифікаційний номер платника податку, номер телефону, тощо, вносяться до загальної інформаційної бази даних учасників Акції, відповідно до чинного законодавства України.
Згідно із вищезазначеним, кожен Учасник Акції, що пройшов реєстрацію в Організатора та надав останньому свої персональні дані для участі в Акції вважається таким, що дав свою беззаперечну згоду: на дотримання всіх умов, правил та порядку даної Акції; на обробку (в т.ч. на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання та поширення, знеособлення, знищення) будь-яких своїх персональних даних у т.ч. з використанням інформаційних (автоматизованих) систем в цілях, передбачених Акцією, і погоджується із подальшим інформуванням його щодо проведення інших заходів Організатора, а також з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, методами, що не суперечать чинному законодавству України, зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною метою, у тому числі право публікації його імені і фотографії у засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, глобальній мережі Інтернет, інтерв’ю зі ЗМІ, без обмеження по території, терміну та способу такого використання, і таке використання не компенсується (не оплачується). Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.
4.4. Організатор не несе відповідальності за невиконання (несвоєчасне) виконання Учасниками обов’язків, пов’язаних з участю в Акції.
4.5. Організатор Акції не несе відповідальність за настання таких форс-мажорних обставин, як стихійні лиха, пожежі, паводки, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві, яке діє на території проведення Акції, інші непідвласні контролю Організатора Акції обставин.
4.6. Організатор залишає за собою право в будь-який момент вводити додаткові обмеження, що перешкоджають шахрайству в Акції. У разі виявлення будь-якої спроби несумлінної поведінки Учасника Акції він може бути усунений від участі в Акції. Організатор самостійного здійснює оцінку сумлінності участі в Акції на підставі наявних у нього можливостей із урахуванням чинного законодавства України та цього Положення.
4.7. Всі відносини, що стосуються проведення даної Акції, регулюються чинним законодавством України. При цьому в ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил і при не врегульованих Правилами спірних питаннях остаточне рішення приймається Організатором Акції.
4.8. Всі спори, пов’язані з проведенням даної Акції, вирішуються шляхом переговорів між Учасником та Організатором за місцем проведення Акції.
4.9. Додатками до цього Положення є:
4.9.1. Додаток № 1 «ВИМОГИ ДО ДОНОРА (що повідомляються Учасником донорам, яких він залучає до участі в Акції).
4.9.2. Додаток № 1 є невід’ємною частиною цього Положення.

Поделиться в соцсетях

К новостям