15.08.2018

Группа компаний Biopharma проводит структурную реорганизацию (официальная информация)

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості
1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІОФАРМА»
2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 36273281
3. Місцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Миколи Амосова, 9
4. Міжміський код, телефон та факс: (044)277-36-10 (044)277-36-10
5. Електронна поштова адреса: jurist@biofarma.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.biopharma.com.ua
7. Вид особливої інформації відповідного: Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення
Рішення про звільнення прийнято Одноосібним акціонером ПрАТ «Біофарма» 15.08.2018 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі Рішення одноосібного акціонера ПрАТ «Біофарма» №2 від 15.08.2018 р.
Посадова особа Єфименко Костянтин Олексійович (особа не надала згоди на розголошення паспортних даних), яка займала посаду Голова Наглядової ради, звільнена.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 19.04.2018 р.
Замість звільненої особи нікого на посаду не призначено.
Рішення про припинення повноважень прийнято Одноосібним акціонером ПрАТ «Біофарма» 15.08.2018 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Рішення одноосібного акціонера ПрАТ «Біофарма» №2 від 15.08.2018 р.
Посадова особа Магалецький Костянтин Іванович (особа не надала згоди на розголошення паспортних даних), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 19.04.2018 р.
Замість особи, повноваження якої припинено, на посаду нікого не обрано.
Рішення про припинення повноважень прийнято Одноосібним акціонером ПрАТ «Біофарма» 15.08.2018 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Рішення одноосібного акціонера ПрАТ «Біофарма» №2 від 15.08.2018 р.
Посадова особа Макаренко Дмитро Сергійович (особа не надала згоду на розголошення паспортних даних), яка займала посаду Голова Правління, припинила повноваження.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 14.04.2017 р.
Замість особи, повноваження якої припинено, на посаду нікого не обрано.
Рішення про звільнення прийнято Одноосібним акціонером ПрАТ «Біофарма» 15.08.2018 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі Рішення одноосібного акціонера ПрАТ «Біофарма» №2 від 15.08.2018 р.
Посадова особа Куркіна Оксана Вікторівна (особа не надала згоди на розголошення паспортних даних), яка займала посаду Член Правління, звільнена.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 14.04.2017 р.
Замість звільненої особи на посаду нікого не призначено.
Рішення про звільнення прийнято Одноосібним акціонером ПрАТ «Біофарма» 15.08.2018 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі Рішення одноосібного акціонера ПрАТ «Біофарма» №2 від 15.08.2018 р.
Посадова особа Бакшун Володимир Юрійович (особа не надала згоди на розголошення паспортних даних ), яка займала посаду Член Правління, звільнена.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 14.04.2017 р.
Замість звільненої особи на посаду нікого не призначено.
Рішення про звільнення прийнято Одноосібним акціонером ПрАТ «Біофарма» 15.08.2018 р.
Звільнення посадової особи виконано на підставі Рішення одноосібного акціонера ПрАТ «Біофарма» №2 від 15.08.2018 р.
Посадова особа Кірюхіна Юлія Василівна (особа не надала згоди на розголошення паспортних даних ), яка займала посаду Член Правління, звільнена.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 14.04.2017 р.
Замість звільненої особи на посаду нікого не призначено.
Рішення про припинення повноважень прийнято Одноосібним акціонером ПрАТ «Біофарма» 15.08.2018 р.
Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі Рішення одноосібного акціонера ПрАТ «Біофарма» №2 від 15.08.2018 р.
Посадова особа Мажарська Юлія Миколаївна (особа не надала згоди на розголошення паспортних даних), яка займала посаду Ревізор акціонерного товариства, припинила повноваження.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 06.09.2016 р.
Замість особи, повноваження якої припинено, на посадо нікого не обрано.
Рішення про призначення прийнято Одноосібним акціонером ПрАТ «Біофарма» 15.08.2018 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі Рішення одноосібного акціонера ПрАТ «Біофарма» №2 від 15.08.2018 р.
Посадова особа Макаренко Дмитро Сергійович (особа не надала згоди на розголошення паспортних даних), призначена на посаду Голова Ліквідаційної комісії.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який призначено особу: до завершення ліквідаційної процедури.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Голова правління ПрАТ «Біофарма», Заступник голови правління з економіки та фінансів ПрАТ «Біофарма» , Заступник директора з економіки та фінансів ТОВ «ФЗ «Біофарма».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Рішення про призначення прийнято Одноосібним акціонером ПрАТ «Біофарма» 15.08.2018 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі Рішення одноосібного акціонера ПрАТ «Біофарма» №2 від 15.08.2018 р.
Посадова особа Берднікова Валентина Вікторівна (особа не надала згоди на розголошення паспортних даних), призначена на посаду Член Ліквідаційної комісії.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який призначено особу: до завершення ліквідаційної процедури.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Головний бухгалтер ПрАТ «Біофарма», Головний бухгалтер ТОВ «ФЗ «Біофарма».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Рішення про призначення прийнято Одноосібним акціонером ПрАТ «Біофарма» 15.08.2018 р.
Призначення посадової особи виконано на підставі Рішення одноосібного акціонера ПрАТ «Біофарма» №2 від 15.08.2018 р.
Посадова особа Литвиненко Денис Олегович (особа не надала згоди на розголошення паспортних даних), призначена на посаду Член Ліквідаційної комісії.
Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0%.
Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Строк, на який призначено особу: до завершення ліквідаційної процедури.
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: Заступник керівника юридичного департаменту ТОВ «ФЗ «БІОФАРМА». Юрисконсульт ПрАТ «Біофарма».
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2.
Голова правління Макаренко Дмитро Сергійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
15.08.2018 р.
(дата)

Поделиться в соцсетях

К новостям