Офіційне повідомлення
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІОФАРМА ПЛАЗМА» (далі -«Компанія») з метою надання інформаційних та інших послуг громадськості шляхом використання сучасних технологій,
керуючись Законами України «Про доступ до публічної інформації» «Про Національну програму
інформатизації», «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-
2015 роки», «Про інформацію», «Про захист персональних даних» та іншими нормативними
актами, та внутрішніми політиками Компанії, повідомляє Вас про офіційні умови користування
веб-сайтом Компанії www.biopharma-plasma.com (далі – «Сайт») та іншими промо –
сайтами, які належать Компанії на правах інтелектуальної власності.

Правові аспекти
Отримуючи доступ до цього Сайту та інших веб-сайтів, права інтелектуальної власності на які
належать Компанії, і переглядаючи їх, Ви погоджуєтесь, без обмежень чи застережень, з цими
умовами. Якщо Ви не погоджуєтесь з усіма умовами використання, просимо Вас не користуватись цими веб-сайтами.
Мета даного Сайту та інших веб-сайтів, права інтелектуальної власності на які належать
Компанії, – надання та поширення загальних відомостей про Компанію, її продукти і послуги.

Обмеження відповідальності
Інформація, розміщена на даному Сайті, в основному, призначена для медичних фахівців.
Пацієнти не повинні використовувати інформацію Сайту в якості медичних порад чи
рекомендацій. Пацієнти повинні завжди пам’ятати про те, що вибір і призначення лікарського
препарату, а також контроль за його застосуванням може здійснювати тільки лікар, який завжди
враховує індивідуальні особливості пацієнта. Перед застосуванням лікарського засобу пацієнт
повинен обов’язково ознайомитися з інструкцією для медичного застосування. Компанія не несе
відповідальності за можливі негативні наслідки, що виникли в результаті використання
інформації даного Сайту. Будь-яка інформація, яка розміщена на цьому Сайті, чи відомості, на
які ведеться посилання, повинні розглядатися тільки як офіційне представлення Компанії та
опис її продуктів і послуг.
Компанія прийняла всі розумні заходи для того, щоб забезпечити достовірність і актуальність
розміщеної на Сайті інформації. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб ця інформація періодично
оновлювалася. Незважаючи на вищевикладене, Компанія не гарантує точність інформації,
розміщеної на Сайті, так само як і повної відсутності в ній типографічних помилок. Компанія
прямо заявляє про те, що вона не бере на себе жодних зобов’язань та не несе жодної
відповідальності за будь-які неточності, помилки чи пропуски в змісті Сайту. Компанія зберігає
за собою право вносити зміни, виправлення та/або поліпшення в цю інформацію, а також у
продукти і програми, описані в даній інформації, будь-коли без попереднього повідомлення і не
несе відповідальності за можливі наслідки таких змін. Компанія не несе відповідальності за
збитки, прямі або непрямі, а також збиток будь-якого іншого роду, що виникають у зв’язку з
відвідуванням даного Сайту і використанням будь-яких розміщених на ньому відомостей або
посилань.
Компанія також не бере на себе і не несе жодної відповідальності за будь-яку шкоду, яка може
бути завдана Вашому комп’ютеру і пов’язаному з ним обладнанню, або за шкідливий вплив
комп’ютерних вірусів на все вищезгадане в результаті отримання Вами доступу до цієї
інформації чи її використання.
Даний Сайт містить посилання на сайти, що знаходяться поза контролем Компанії. У зв’язку з
цим Компанія не несе відповідальності за достовірність інформації, розміщеної на таких сайтах
та за їх коректну роботу.

Права інтелектуальної власності
Даний Сайт, а також вся графічна, текстова інформація та інші матеріали, розміщені на даному
Сайті, є інтелектуальною власністю Компанії, захищеної відповідними чинними нормативними
актами законодавства України. Всі назви продуктів Компанії є товарними знаками. Ви можете
вільно переглядати цей Сайт, але завантажувати та\або копіювати інформацію з цього Сайту, в
тому числі текст, зображення, аудіо і відео можна тільки для використання в особистих
некомерційних цілях та за умови, що зроблені Вами копії містять інформацію про захищені
права і межі відповідальності Компанії. Інше відтворення, розповсюдження (продаж, прокат та
ін.), повідомлення в ефір, переробка або видозміна, а також будь-яке інше комерційне
використання без попереднього письмового дозволу уповноважених представників Компанії та
вказівки на джерело заборонено і буде переслідуватися згідно чинного законодавства України.
Ви повинні зберігати і відтворювати всі без винятку сповіщення про авторські права та інші
права власності, які є в інформації, яку Ви завантажуєте. Варто виходити з того, що все, що Ви
бачите або читаєте на цьому Сайті, захищено авторськими правами, якщо не зазначено інше, і
не може бути використане інакше, ніж це зазначено в цих умовах чи в тексті на Сайті, без
письмового дозволу Компанії. Компанія не гарантує і не стверджує, що використання Вами
розміщених на Сайті матеріалів не буде порушувати прав третіх сторін, які не є власністю або
частиною Компанії.
За винятком зазначеного вище обмеженого дозволу, Ви не отримуєте жодної ліцензії і Вам не
передається жодних прав ані на інформацію, ані на авторські права Компанії та/або інших осіб.
На веб-сайтах Компанії в мережі Інтернет можуть бути розміщені посилання на торгові марки,
патенти, інформацію, що є власністю Компанії, технології, продукти, процеси чи інші права
власності Компанії та/або інших осіб. Ви не отримуєте жодної ліцензії, і Вам не передається
жодних прав на такі торгові марки, патенти, секрети виробництва (ноу-хау), технології,
продукти, процеси та інші права власності Компанії та/або інших сторін.
За винятком інформації, описаної в нашій Політиці конфіденційності, всі повідомлення і
матеріали, які передаються Вами на Сайт електронною поштою чи іншим способом, у тому
числі будь-які дані, питання, коментарі, зауваження, пропозиції, ідеї, зображення та ін. будуть
розглянуті як не конфіденційні і загальнодоступні. Все, що Ви передаєте чи надсилаєте поштою,
стає власністю Компанії і може бути використане з будь-якою метою, в тому числі (але не
винятково) у цілях відтворення, розголошення, передачі, публікації, ретрансляції і передачі
поштою. Окрім того, Компанія може вільно використовувати будь-які ідеї, концепції, ноу-хау чи
методики, які містяться в будь-якому надісланому Вами на Сайт повідомленні, з абсолютно
будь-якою метою, в тому числі для розробки, виготовлення і маркетингу продуктів з
використанням такої інформації без надання будь-якої винагороди.
Веб-сайти Компанії в мережі Інтернет можуть містити інформацію про продукти і послуги, які
пропонуються в інших країнах, не всі з яких можуть бути доступними усюди. Посилання на
продукт чи послугу представництва або партнерів – дистриб’юторів Компанії, пропоновану на
веб-сайтах Компанії в мережі Інтернет, не означає, що цей продукт чи послуга доступні чи
будуть доступні там, де Ви знаходитеся.
Компанія не займалася оглядом веб-сайтів третіх осіб, які розміщують посилання на цей Сайт, і
не несе відповідальності за зміст будь-яких веб-сайтів за межами цього Сайту чи будь-яких
інших веб-сайтів, пов’язаних посиланнями з цим Сайтом. Якщо Ви хочете розмістити на своєму
веб-сайті посилання на цей Сайт, ви можете використовувати посилання тільки на домашню
сторінку (Home page) цього Сайту. Розміщення посилань на будь-які інші веб-сайти в межах
цього Сайту без письмового дозволу Компанії не дозволяється.
Компанія не несе відповідальності за розміщені на цьому Сайті посилання на інші веб-сайти, що
не являються власністю Компанії, і, зокрема, за точність і відповідність їх змісту закону. Ми не
беремо на себе відповідальність, що виникає в разі порушення чи упущення в політиці
конфіденційності третіх сторін.

Заборонено надсилання кореспонденції електронною поштою або іншим способом, чи
передача будь-яких незаконних, погрозливих, таких, що дискредитують, наклепницьких,
непристойних, скандальних, таких, що підбурюють, порнографічних чи богохульних матеріалів,
а також будь-яких матеріалів, які могли би представляти собою дії чи потурати діям, які могли
би розглядатися як правопорушення, тягли би за собою юридичну відповідальність чи в інший
спосіб порушували б який-небудь закон. Компанія буде сприяти будь-яким правоохоронним
органам, які звернуться до Компанії з вимогою чи приписом щодо розкриття особи, яка
надіслала таку інформацію чи матеріали.
У разі, якщо Компанії стане відомо, що Ви порушили будь-яку з умов цього документу, Компанія
може негайно вжити коригувальних заходів, включно з забороною користуватися послугами, які
пропонує Компанія, і ліквідацію на Сайті будь-якої інформації, даних чи змісту, розміщених на
Сайті, будь-коли і без сповіщення. Компанія не несе відповідальності за наслідки таких дій.
Ви гарантуєте Компанії, зі збереженням її прав у цілості й недоторканності, захист від будь-яких
претензій, шкоди, втрат, відповідальності, позовів, дій, вимог, судових розглядів (як
процесуальних, так і адміністративних), а також витрат, які виникають внаслідок використання
обговорень, чатів, поштових відправлень, передач, дошок оголошень і та ін., які розміщені на
Сайті, в тому числі всіх тих, які можуть виникнути в результаті порушення цього попередження.
Такі претензії включають (але не винятково) претензії, які висуваються на основі порушення
торгової марки, сервісної марки, торгової назви товару, авторського і патентного права,
послаблення торгової марки, негативного втручання в контрактні або майбутні ділові зв’язки,
дифамації або завдання шкоди репутації, спотворення чи порушення гарантійних зобов’язань.
Компанія може будь-коли переглянути ці Умови і оновити цю Заяву. Ви зобов’язані
дотримуватися умов, які було переглянуто, і тому повинні періодично відвідувати цю сторінку
для ознайомлення з оновленими Умовами, яких Ви зобов’язані дотримуватися.

Конфіденційність
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІОФАРМА ПЛАЗМА»(далі -«Компанія») на виконання вимог
Закону України «Про захист персональних даних» та інших нормативних актів, та керуючись
внутрішніми політиками Компанії, повідомляє Вас про наступне:

Вступ
Умови конфіденційності, разом із будь-якими додатковими роз’ясненнями, призначені
забезпечити захист конфіденційності відвідувачів чи користувачів офіційного веб-сайта
Компанії www.biopharma-plasma.com (далі – «Сайт») та іншими промо –
сайтами, які належать Компанії на правах інтелектуальної власності.

Зобов’язання щодо конфіденційності
Термін «особисті дані», який використаний у цьому документі, стосується таких відомостей, як
Ваше прізвище та ім’я, дата народження, адреса електронної пошти, поштова адреса,
контактний номер телефону та факсу, які можуть бути використані для того, щоб ідентифікувати
Вас. Компанія не буде обробляти Ваші особисті дані без Вашої на це згоди.
Під час обробки Ваших особистих даних Компанія зобов’язується діяти у повній відповідності з
дійсними міжнародними стандартами безпеки і конфіденційності. Водночас Компанія
забезпечує дотримання її персоналом суворих стандартів безпеки і конфіденційності.

Передбачене використання особистих даних
Для доступу до більшості інформації, реєстрація в будь-якій формі не потребується, і Ви
можете відвідувати Сайт Компанії не ідентифікуючи себе. Однак, для користування деякими
додатковими функціями в розділі «Продкуція» та  сервісами, що надаються Сайтом, таких як
«Зворотній зв’язок», «Фармаконагляд», «Екскурсія на завод»
Вам може бути запропоновано вказати деяку інформацію про себе. У цьому випадку, якщо Ви
вирішуєте не повідомляти Компанії якісь особисті дані, які вона запитує, здійснення таких
функцій та\або сервісів може виявитися для Вас неможливим, і Компанія не зможе відповісти на
Ваші запити.
Компанія зберігає Ваші особисті дані лише протягом терміну, необхідного для цих цілей,
дотримуючись відповідних вимог з точки зору законності й етичності ведення звітності і
зберігання документації.

Нерозголошення інформації
Компанія зобов’язується не продавати, не повідомляти і не поширювати будь-яким іншим
способом Ваші особисті дані серед третіх осіб, які не є частиною Компанії. Інформація,
зазначена Вами при відсиланні свого резюме в розділах «Кар’єра»,
особистих даних «Фармаконагляд» –
«Форма для споживачів», «Форма для спеціалістів» також не підлягає
розголошенню та передачі третім особам і буде використовуватися виключно для розвитку
взаємних ділових відносин.
Однак, особисті дані можуть бути повністю або частково передані третім особам, що діють в
інтересах чи від імені Компанії чи у зв’язку з діяльністю Компанії, для подальшої обробки
відповідно до мети (цілей), з якою (якими) ці дані було спочатку зібрано.
У випадку такого розкриття особистих даних третій особі, Компанія буде намагатися
забезпечити виконання їх обробки згідно з тими цілями і у тих межах, які були дійсні на момент
початкового збору таких даних.

Безпека
З метою забезпечення безпеки особистих даних, Компанія використовує захищені мережі.
Доступ до особистих даних мають лише ті співробітники, яким необхідно використовувати ці

дані і які пройшли навчання з правильної роботи з такими даними і суворого дотримання
стандартів конфіденційності. Якщо умови конфіденційності було порушено співробітниками
Компанії, на них накладають дисциплінарне стягнення. Дотримання персоналом політики і
методів роботи Компанії регулярно перевіряється і контролюється. Хоча Компанія й не може
надати гарантію, що дані не будуть втрачені, неналежним чином використані чи змінені, вона
намагається запобігти таким випадкам.

Анонімні дані та «Cookies»
Більшість відомостей, які збирає на Сайті Компанія, є анонімною інформацією про те, які
сторінки Ви відвідуєте, а також про те, що Ви шукаєте в пошукових системах.
Анонімну інформацію Компанія обробляє з метою вдосконалення змісту Сайту, а також для
компіляції сукупних статистичних даних про приватних осіб, які користуються Сайтом Компанії,
для внутрішніх цілей вивчення ринкової кон’юнктури. У цьому випадку Компанія може
встановлювати маркери (Cookies), які збирають дані про ім’я домену першого рівня
користувача, а також про дату і час доступу, тривалості роботи на Сайті Компанії. Cookies, які
застосовує Компанія, не можуть бути використані для ідентифікації особи користувача. Маркер
Cookie – це невеликий блок даних, який завантажується у Ваш браузер і зберігається на
жорсткому диску Вашого комп’ютера. Cookies не завдають шкоди Вашому комп’ютеру. Ви
можете налаштувати свій браузер так, щоби він повідомляв Вас про отримання Cookie, це
дозволить Вам вирішити, чи Ви хочете прийняти Cookie, чи ні.

Спам (розсилка несанкціонованих e-mail повідомлень)
Компанія виступає проти спаму. Спам визначено як розсилка електронною поштою великої
кількості повторюваних несанкціонованих повідомлень (зазвичай комерційного характеру)
приватним особам, із якими користувач раніше не мав жодних контактів, або тим, хто
відмовився отримувати такі повідомлення.
Усі інформаційні розсилки, здійснювані Сайтом в автоматизованому режимі через інструмент
RSS, проводяться з Вашої згоди і не є спамом. Ви завжди можете відмовитися від отримання
інформації з Сайту Компанії, зробивши відповідні налаштування в пульті управління Сайту
Компанії або зв’язавшись з Компанією будь-яким зручним для Вас способом.

Особисті дані і діти
Компанія свідомо не збирає, не використовує і не розголошує особисті дані про неповнолітніх
осіб молодше 13 років без попереднього отримання на те дозволу особи, яка несе батьківську
відповідальність (наприклад, батька/матері чи опікуна) через встановлення з нею прямого
контакту в режимі «офлайн». Компанія надсилає батькові/матері/опікуну сповіщення про
конкретні особисті дані, які можуть бути зібрані про неповнолітню особу, та надає можливість
припинення подальшого збору, використання чи зберігання такої інформації. Ми дотримуємося
законів, що стосуються захисту прав дитини.

Посилання на інші сайти
Ці умови щодо конфіденційності застосовуються лише до даного Сайту та інших веб-сайтів,
права інтелектуальної власності на які належать Компанії та адреси яких розміщенні на даному
Сайті, і не стосується веб-сайтів третіх осіб. Компанія може вставляти посилання на інші веб-
сайти, які, на її думку, можуть зацікавити відвідувачів Сайту. Компанія намагається забезпечити
відповідність цих сайтів найвищим стандартам. Однак, внаслідок природи Всесвітньої мережі,
неможливо гарантувати стандарти кожного веб-сайту, на який Компанія посилається, чи нести
відповідальність за зміст інших веб-сайтів.

Зв’яжіться з Компанією
Якщо Ви маєте питання чи претензії стосовно дотримання Компанією умов цієї політики
конфіденційності, або, якщо Ви хочете надати Компанії свої рекомендації чи зауваження з
метою поліпшення якості умов політики конфіденційності, будь ласка, зв’яжіться з Компанією
електронною поштою за адресою info@biofarma.ua.